Tehnički pregledi Lavirint

NAJBOLJE ZA VAŠ AUTOTEHNIČKI PREGLED

Lavirint je ovlašćen od strane MUP-a, da na dve lokacije vrši tehničke preglede za sve vrste vozila:

- Motocikle i Putnička;

- Autobuse i Teretna;

- Tegljače i Radne mašine;

- Traktore i Priključna;

Tehnički pregled možete zakazati OVDE

Naši partneri